f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 09/01/2563 35,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ Modified Asphalt 10/01/2563 498,108.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 09/01/2563 8,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 13/01/2563 90,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลงานจ้างก่อสร้างศาลา 10/01/2563 102,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 08/01/2563 49,516.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหลักเขตทาง 08/01/2563 6,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 07/01/2563 51,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างเหมาตัดหญ้า 03/01/2563 135,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหินคลุก 165 ลบ.ม. 06/01/2563 76,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 03/01/2563 31,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ hot mix 6 ตัน 25/12/2562 11,946.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 25/12/2562 25,233.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ6 รายการ 26/12/2562 101,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 25/12/2562 44,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 319 รายการ