f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ 20/11/2562 99,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเป้าล้มลุก 26/11/2562 39,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อบัลลาสต์ 400 วัตต์ 26/11/2562 45,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 25/11/2562 29,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/11/2562 9,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 12/11/2562 18,563.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 22/11/2562 16,565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมัน 21/11/2562 232,757.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 18/11/2562 35,126.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 24 รายการ 25/11/2562 25,779.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 15/11/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเสาการ์ดเรล 11/11/2562 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 14/11/2562 16,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อยางแอสฟัลท์ 3 รายการ 12/11/2562 499,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ 11/11/2562 5,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 280 รายการ