f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ Modified 90 ตัน 23/04/2563 227,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 22/04/2563 218,482.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 21/04/2563 74,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 20/04/2563 51,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 20/04/2563 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 17/04/2563 54,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 17/04/2563 83,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ซื้องานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 1 แห่ง ทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยส่วนที่ชำรุดเสียหายและต่อเติมส่วนยื่นของอาคาร โดยทำการซ่อมหลังคาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ปูกระเบื้นงพื้น ซ่อมฝ้าเพดาน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสีอาคาร 07/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.166+073-กม.182+227 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.7+746-กม.29+930 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 5 ที่ กม.9+500 (โรงเรียนวัดสะนำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 3 ที่ กม.25+800 (โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 2 ที่ กม.18+600 (โรงเรียนบ้านพุบอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 1 ที่ กม.11+700 (โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 4 ที่ กม.40+200 (โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 512 รายการ