f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 1 ที่ กม.0+400 (บริเวณสี่แยกวัดอมฤตวารี) ผลผลิต 1 แห่ง 14/04/2563 1,493,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 02/04/2563 197,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 03/04/2563 109,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 01/04/2563 194,958.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 02/04/2563 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองฉาง แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม.147+222 ด้านขวาทาง (หมวดทางหลวงหนองฉาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองฉาง แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม.147+222 ด้านขวาทาง (หมวดทางหลวงหนองฉาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ระหว่าง กม.26+000 - กม.27+260 (เป็นแห่ง ๆ) ระะยะทาง 1.204 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+700 - กม.35+855 ระยะทาง 1.155 กม. ปริมาณงาน 34 ต้น 08/04/2563 1,505,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.134+640 - กม.144+750 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 18 ต้น 08/04/2563 1,010,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.12+585 - กม.13+355 ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 23 ต้น 08/04/2563 1,065,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.10+391 - กม.11+336 ระยะทาง 0.945กม. ปริมาณงาน 28 ต้น 08/04/2563 1,265,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 512 รายการ