f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ติดต่อหน่วยงาน
ลงวันที่ 05/02/2562
โทรศัพท์ : 056503131
แฟกซ์ : 056503134
อีเมล์ : doh1053@gmail.com
 

'