f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 18/12/2562 78,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ Hot mix 11/12/2562 426,074.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 06/12/2562 154,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวสน 8 รายการ 09/12/2562 64,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมันหล่อลื่น 2T 06/12/2562 22,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 03/12/2562 32,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลการซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 03/12/2562 26,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 04/12/2562 5,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ 20/11/2562 99,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเป้าล้มลุก 26/11/2562 39,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อบัลลาสต์ 400 วัตต์ 26/11/2562 45,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 25/11/2562 29,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/11/2562 9,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 12/11/2562 18,563.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 22/11/2562 16,565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 319 รายการ