f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมัน 21/11/2562 232,757.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 18/11/2562 35,126.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 24 รายการ 25/11/2562 25,779.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 15/11/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเสาการ์ดเรล 11/11/2562 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 14/11/2562 16,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อยางแอสฟัลท์ 3 รายการ 12/11/2562 499,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ 11/11/2562 5,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม 25 ตัว 14/11/2562 11,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 13/11/2562 112,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อบาริเออร์พลาสติก 50อัน 11/11/2562 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 08/11/2562 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 07/11/2562 35,568.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 08/11/2562 106,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 07/11/2562 16,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 319 รายการ