f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/05/2563 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างตรวจสอบ,ซ่อมแอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 07/05/2563 10,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 13/05/2563 125,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 14/05/2563 5,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 14/05/2563 45,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 13/05/2563 105,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 12/05/2563 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 100 รีม 07/05/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 05/05/2563 60,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประก่าศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 29/04/2563 12,455.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ ยางcms-2h 30/04/2563 464,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 28/04/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/04/2563 135,494.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 28/04/2563 107,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 24/04/2563 23,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 512 รายการ