f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 06/12/2562 ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
2 27/11/2562 ดำเนินการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคณะนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
3 14/11/2562 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
4 14/11/2562 เข้าร่วมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม
5 08/11/2562 ตรวจรับงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนบ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 - กม.99+548 ระยะทางยาว 0.504 กม
6 08/11/2562 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน ของแขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 31/10/2562 ร่วมกันต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ หมวดทางหลวงลานสัก และหมวดทางหลวงบ้านไร่
8 29/10/2562 ร่วมกันต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม
9 28/10/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.37/2562และอน.41/2562
10 28/10/2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
11 28/10/2562 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 09/10/2562 สภากาแฟวันที่9 ตุลาคม2562
13 02/10/2562 ร่วมโครงการ”พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” ปีที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี
14 02/10/2562 จัดเลี้ยงต้อนรับนายธนนท์ พวงคำ หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองฉาง และมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ8ราย
15 02/10/2562 ประชุมประจำเดือนกันยายน2562