f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 16/12/2564 กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
2 17/11/2564 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3 05/08/2564 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ วันแม่แห่งชาติ ปี 2564
4 12/05/2564 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
5 28/02/2563 บรรเทาฝุ่น pm2.5
6 28/02/2563 บรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ
7 22/01/2563 เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 10/01/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จัดประชุมประจำเดือน มกราคม2563
9 17/12/2562 เทศกาลปีใหม่2563แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 16/12/2562 ประชุมผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษณ์ คงเมือง ในเขตตรวจราชการที่18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2
11 13/12/2562 จุดบริการกางเต็นท์สำหรับประชาชนในบริเวณหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุทัยธานี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
12 06/12/2562 ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
13 27/11/2562 ดำเนินการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคณะนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
14 14/11/2562 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
15 14/11/2562 เข้าร่วมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม