f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 28/02/2563 บรรเทาฝุ่น pm2.5
2 28/02/2563 บรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ
3 22/01/2563 เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 10/01/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จัดประชุมประจำเดือน มกราคม2563
5 17/12/2562 เทศกาลปีใหม่2563แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 16/12/2562 ประชุมผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษณ์ คงเมือง ในเขตตรวจราชการที่18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2
7 13/12/2562 จุดบริการกางเต็นท์สำหรับประชาชนในบริเวณหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุทัยธานี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
8 06/12/2562 ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
9 27/11/2562 ดำเนินการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคณะนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
10 14/11/2562 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
11 14/11/2562 เข้าร่วมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม
12 08/11/2562 ตรวจรับงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนบ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 - กม.99+548 ระยะทางยาว 0.504 กม
13 08/11/2562 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน ของแขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 31/10/2562 ร่วมกันต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ หมวดทางหลวงลานสัก และหมวดทางหลวงบ้านไร่
15 29/10/2562 ร่วมกันต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม