f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
31 04/09/2562 ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหารุกล้ำเขตทางหลวง บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.2+750 - กม.3+210 ด้านขวาทาง
32 04/09/2562 ดำเนินการซ่อมแซมถนนด้านข้างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี (ตามที่วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์)
33 02/09/2562 ดำเนินการตัดต้นไม้โค่นล้มทับทาง จากการเกิดลมพายุฝน ในทางหลวงหมายเลข 3483 ตอนควบคุม ดินแดง - ไผ่งาม ที่กม.29+010 ด้านขวาทาง
34 29/08/2562 ร่วมประชุมโครงการก่อสร้างบริเวณหน้า วัดท่าซุง โดยมีนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน
35 28/08/2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
36 26/08/2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
37 23/08/2562 ดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าที่ขายของในเขตทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.168+006 กม.168 +500
38 23/08/2562 ดำเนินการตัดต้นไม้ที่โค้นล้มทับทาง ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ที่ กม.28+800 ด้านซ้ายทาง
39 22/08/2562 สำรวจพื้นที่หน้างาน ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะขนส่งอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 - กม.106+730 RT
40 22/08/2562 ดำเนินการปรับระดับไหล่ทาง บริเวณตลาดประชารัฐและตลาดซาวไฮ้ บนทางทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.8+000 - 9+000
41 22/08/2562 ร่วมตรวจรับงาน งานจ้างเหมางานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่างกม.8+097 - กม.8+265.50 ด้านขวาทาง
42 21/08/2562 ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
43 16/08/2562 ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง แขวงทางหลวงอุทัยธานี
44 13/08/2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
45 13/08/2562 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562