f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
61 18/07/2562 ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมรดน้ำต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข 3220,3221,3265 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
62 18/07/2562 ได้ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
63 18/07/2562 ดำเนินการเก็บทำความสะอาดสายทางในความควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
64 08/07/2562 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง แขวงทางหลวงอุทัยธานี
65 25/06/2562 ดำเนินการนำป้ายเตือนไปติดตั้งบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งทำการระบายทางน้ำ จากฝนตก ในทางหลวงหมายเลข 333
66 25/06/2562 ร่วมกันดำเนินการย้ายรูปปั้น 7 ผู้ยิ่งใหญ่ จากบริเวณสามแยกสะแกกรัง ไปจัดวางเรียงใหม่บริเวณเกาะกลางถนน ใกล้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในทางหลวงหมายเลข 333
67 19/06/2562 ร่วมตรวจรับงานสัญญา อน.28/2562 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความมปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลน สำนักงานทางหลวงที่ 12
68 11/06/2562 ทำการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 447/-/62/224 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
69 06/06/2562 ร่วมกับหน่วยตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร บูรณาการ การทำงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก
70 05/06/2562 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
71 05/06/2562 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
72 30/05/2562 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
73 30/05/2562 ดำเนินการประสานงานรถแบ็คโฮและรถบรรทุกสิบล้อของภาคเอกชน เข้ามาช่วยดำเนินการเปิดปากท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไหลข้ามทาง
74 24/05/2562 นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ รส.ทล.12.1 และนายนพพร พิสุทธิมาน รส.ทล.12.2 พร้อมคณะตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงหนองฉาง
75 24/05/2562 นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ รส.ทล.12.1 และนายนพพร พิสุทธิมาน รส.ทล.12.2 พร้อมคณะตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงอุทัยธานี