f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
46 08/08/2562 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีพัสดุ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชีพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง แขวงทางหลวงอุทัยธานี
47 07/08/2562 ร่วมกันตรวจรับงาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุทัยธานี แบบอาคารสำนักทางหลวง สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนอุทัยธานี-ทัพทัน ที่กม.0+142 ปริมาณ 1 แห่ง
48 06/08/2562 ร่วมการประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขายของในเขตทางหลวง และดำเนินการจัดระเบียบทางสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบ ณ ห้องประชุมวิศณุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
49 06/08/2562 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง ( Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
50 30/07/2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
51 30/07/2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
52 30/07/2562 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
53 25/07/2562 ดำเนินการปลูกต้นเข็ม ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนอุทัยธานี-ทัพทัน ที่กม.0+142 พร้อมทาสีและเตรียมความพร้อมงานโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียติ ทางหลวงหมายเล 333
54 25/07/2562 ลงพื้นที่สำรวจรายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ปัญหาการรุกล้ำในเขตทางหลวงบริเวณทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3265 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เพื่อเชิญร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
55 25/07/2562 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานแขวงทางหลวงอุทัยธานี
56 25/07/2562 ร่วมกันเก็บทำความสะอาดบริเวณข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนอุทัยธานี- สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กม.170+875 เพื่อปรับพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงาน โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
57 25/07/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562หมวดทางหลวงหนองฉาง ดำเนินการตรวจนับปริมาณจราจร รอบที่ 3 ในสายทางควบคุม
58 25/07/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562หมวดทางหลวงอุทัยธานี ดำเนินการตรวจนับปริมาณจราจร รอบที่ 3 ในสายทางควบคุม
59 25/07/2562 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการ/แนวทางที่จะเป็นการแก้ไขปัญหา การรุกล้ำทางเท้าบริเวณฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองอุทัยธานี
60 25/07/2562 ร่วมกันตรวจรับงาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุทัยธานี แบบอาคารสำนักทางหลวง สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนอุทัยธานี-ทัพทัน ที่กม.0+142 ปริมาณ 1 แห่ง