f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
16 28/10/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.37/2562และอน.41/2562
17 28/10/2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
18 28/10/2562 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
19 09/10/2562 สภากาแฟวันที่9 ตุลาคม2562
20 02/10/2562 ร่วมโครงการ”พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” ปีที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี
21 02/10/2562 จัดเลี้ยงต้อนรับนายธนนท์ พวงคำ หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองฉาง และมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ8ราย
22 02/10/2562 ประชุมประจำเดือนกันยายน2562
23 17/09/2562 ร่วมกันตรวจรับงาน งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุทัยธานี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา สัญญาที่ อน.34/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวย์โรดไลน์ ผู้รับจ้าง
24 13/09/2562 เปิดโครงการจัดการอบรมการถ่ายทอดการจัดการความรู้ KM 4.0 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
25 13/09/2562 ร่วมต้อนรับ นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
26 13/09/2562 ร่วมกับหน่วยตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร บูรณาการการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงาน ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ที่กม.143+700
27 13/09/2562 ดำเนินการกวาดเกลี่ย ถางป่า ข้างทาง ด้วยรถแบคโฮล ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนอุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากกม.181+100 ตลอดสายทางควบคุม
28 04/09/2562 ร่วมกันตรวจรับงาน งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอนการุ้ง-อุทัยธานี ระหว่างกม.147+029 - กม.147+463 สัญญาที่ อน.33/2562
29 04/09/2562 ร่วมกับสภ.ลานสักดำเนินการจับกุมร้านค้าขายของ ในเขตทางหลวง บริเวณตลาดปากเหมือง ได้ผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม ดินแดง - ไผ่งาม
30 04/09/2562 ร่วมกันตรวจรับงาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุทัยธานี แบบอาคารสำนักทางหลวง สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนอุทัยธานี-ทัพทัน ที่กม.0+142 ปริมาณ 1 แห่ง