f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
91 14/05/2562 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานครบถ้วน บริเวณหน้าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กม.170+400
92 14/05/2562 การประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
93 14/05/2562 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
94 07/05/2562 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
95 07/05/2562 เข้าร่วมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
96 02/05/2562 ดำเนินการตัดต้นไม้ที่โค่นล้มทับผิวทาง จากพายุฤดูร้อน บนทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนหนองฉาง-ดินแดง ที่กม.2+150
97 02/05/2562 ดำเนินการตัดต้นไม้ที่โค่นล้มทับผิวทาง จากพายุฤดูร้อน บนทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนทัพทัน-คลองแบ่ง ที่กม.24+000-กม.24+500 เป็นแห่งๆ
98 25/04/2562 ดำเนินการสำรวจปริมาณจราจร งวดที่ 2(สถานีหลักและสถานีย่อย) ประจำปี 2562
99 24/04/2562 แข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562
100 17/04/2562 ร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
101 17/04/2562 พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของ
102 14/04/2562 พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ เต็นท์บริการทางหลวง
103 13/04/2562 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ เต็นท์บริการทางหลวง
104 13/04/2562 ร่วมต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายอภิสิทธิ์ พรหมแสน รองอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะ (จุดพักรถอู่ตะเภา)
105 13/04/2562 นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าบ้านเด็กและครอบครัวและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการเต็นท์ทางหลวง พร้อมมอบของ เป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการเต็นท์ทางหลวง