f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลางน้ำมัน 04/02/2562 233,912.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
272 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 30/01/2562 98,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
273 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง4 ราการ 29/01/2562 25,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
274 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 13 รายการ 24/01/2562 98,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
275 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3รายการ 24/01/2562 97,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
276 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 30/01/2562 14,439.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
277 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 31/01/2562 9,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
278 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลาง Hot Mix 28/01/2562 107,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
279 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง3รายการ 17/01/2562 97,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
280 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 17/01/2562 97,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
281 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 13รายการ 21/01/2562 52,552.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
282 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อใบมีดตัดหญ้า 23/01/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
283 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 21/01/2562 10,826.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
284 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุทัยธานี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลางอุทัยธานี ปริมาณ 7 แห่ง (1,174 ต้น) 25/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
285 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อป้ายเตือน 17/01/2562 48,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 319 รายการ