f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 12/02/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 05/02/2562 14,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า4 รายการ 07/02/2562 99,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อบาริเออร์ 05/02/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ hot mix 04/02/2562 108,129.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 04/02/2562 76,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมัน 04/02/2562 233,912.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง9 รายการ 04/02/2562 92,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุทัยธานี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลางอุทัยธานี ปริมาณ 7 แห่ง (1,174 ต้น) 06/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 31/01/2562 124,168.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลางHot Mix 04/02/2562 108,129.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 22/01/2562 19,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ Asphalt Concrete Hot Mixed 55 ตัน 28/01/2562 107,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 25/01/2562 71,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อบาริเออร์ 25/01/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 319 รายการ