f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
151 07/02/2562 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมยศ ใจมั่น ลูกจ้างชั่วคราว
152 06/02/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.25/2562
153 05/02/2562 โครงการจิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
154 01/02/2562 เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
155 23/01/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.25/2561
156 23/01/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.24/2562
157 17/12/2561 ตรวจรับงานสัญญา อน.8/2562
158 17/12/2561 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดือนธันวาคม2561
159 12/12/2561 ตรวจรับงานสัญญา อน.23/2562
160 12/12/2561 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
161 12/12/2561 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2561แขวงทางหลวงอุทัยธานี
162 12/12/2561 ตรวจรับงานสัญญา อน.5/2562
163 12/12/2561 ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกยานพาหนะและความถูกต้องของยานพาหนะวันที่7ธันวาคม2561
164 12/12/2561 ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกยานพาหนะและความถูกต้องของยานพาหนะวันที่6ธันวาคม2561
165 29/11/2561 โครงการถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา