f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
151 05/02/2562 โครงการจิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
152 01/02/2562 เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
153 23/01/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.25/2561
154 23/01/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.24/2562
155 17/12/2561 ตรวจรับงานสัญญา อน.8/2562
156 17/12/2561 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดือนธันวาคม2561
157 12/12/2561 ตรวจรับงานสัญญา อน.23/2562
158 12/12/2561 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
159 12/12/2561 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2561แขวงทางหลวงอุทัยธานี
160 12/12/2561 ตรวจรับงานสัญญา อน.5/2562
161 12/12/2561 ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกยานพาหนะและความถูกต้องของยานพาหนะวันที่7ธันวาคม2561
162 12/12/2561 ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกยานพาหนะและความถูกต้องของยานพาหนะวันที่6ธันวาคม2561
163 29/11/2561 โครงการถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
164 27/11/2561 หน่วยงานนำร่องในแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
165 20/11/2561 ตรวจรับงานสัญญา อน.27/2561ลว.28ก.ย.2561