f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ดินแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.3+000 ระยะทางยาว 2.000 กม. ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.117+120 - กม.117+983 ระยะทางยาว 0.863 กม. ปริมาณงาน 11,219 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ตอน 3 ระหว่าง กม.35+890 - กม.37+675 ระยะทาง 1.785 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (52 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3211 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 13 ระหว่าง กม.18+155 - กม.19+730 ระยะทาง 1.575กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ตอน 4 ระหว่าง กม.32+600 - กม.33+294 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.460 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ตอน 1 ระหว่าง กม.37+710 - กม.40+910 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 12.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (64 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 4 ระหว่าง กม.21+724 - กม.22+459 ระยะทาง 0.735 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (22 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข3438 ตอนควบคุม 0102ตอนดินแดง-ไผ่งาม ตอน 8 ระหว่าง กม.22+494 - กม.23+334 ระยะทาง 0.840 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (25 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุงบ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+250- กม.11+650 ระยะทาง 1.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (41 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 12 ระหว่าง กม.34+822 - กม.35+767 ระยะทาง 0.945 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 117 รายการ