f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/01/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง .ในทางหลวงหมายเลข .3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว-อุทัยธานี ระหว่าง กม.30+600-กม.32+765 ระยะทางยาว 2.165 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.165 กม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 14/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.16+875-กม.17+100 ระยะทางยาว 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 4 ระหว่าง กม.19+730-กม.25+000 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 5.270 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.172+502-กม.176+116 เป็นแห่ง ๆ (LT.) ระยะทางยาว 3.528 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,748 ตร.ม. รวมส่วนขยาย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.28+575-กม.32+775 ระยะทางยาว 4.200 กม. ปริมาณงาน 37,901 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+500-กม47+481 (เป็นแห่งๆ) ระยะทางยาว 2.353 กม. ปริมาณงาน 21,427 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงาการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.104+765-กม.105+550 ระยะทางยาว 0.785 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้ง ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+805 - กม.17+365 ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้ง ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+805 - กม.17+365 ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
10 02/12/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 7 ระหว่าง กม.55+192-กม56+419 ระยะทาง 1.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (36 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 145 รายการ