f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ตามบบมาตรฐานข้อกำหนดป้ายจราจกรมทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปริมาณงาน 56.81 ตร.ม. 26/12/2565 อน.8/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.8+000 - กม.8+580 (เป็นแห่งๆ) ระยะทางยาว 0.580 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2566 อน.33/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนล่าง 2 ในทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว-อุทัยธานี ระหว่าง กม.29+100-กม.30+600 ระยะทาง 1.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2566 อน.31/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมหลักเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรึต ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบุคม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ระหว่าง กม.5+600-กม.6+500 ระยะทางยาว 0.900 กม. 30/01/2566 อน.30/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมหลักเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรึต ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบุคม 0101 ตอน บ้านไร่-ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.0+100-กม.0+600 ระยะทางยาว 0.500 กม. 30/01/2566 อน.29/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ห้องแถวตึก 5 ครอบครัว แขวงทางหลวงอุทัยธานี บ้านพักข้าราชการ ระดัย 5-6 หมวดทางหลวงสว่างอารมณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2565 อน.1/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ที่ กม.145+211 (บริเวณแยกล่อมเสือโฮก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2566 อน.17/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 1 ระหว่าง กม.39+720-กม.41+062 ระยะทางยาว 1.342 กม. ปริมาณงาน 12,472 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 05/01/2566 อน.13/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพทัน ระหว่าง กม.22+446-กม.24+337 ระยะทางยาว 1.891 กม. ปริมาณงาน 17,163 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 05/01/2566 อน.15/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง-ดินแดง ระหว่าง กม.3+005-กม.4+656 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,344 เมตร) 26/12/2565 อน.10/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ตอน 3 ระหว่าง กม.25+053-กม.27+244 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,340 เมตร) 26/12/2565 อน.9/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.17+573-กม.19+402 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,344 เมตร) 26/12/2565 อน.11/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.19+732-กม.28+946 (เป็นแห่งๆ) ระยะทางยาว 3.297 กม. ปริมาร.าน 32,970 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 30/01/2566 อน.27/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+152-กม.38+315 ระยะทางยาว 4.163 กม. ปริมาณงาน 38,134 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 12/01/2566 อน.23/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.166+073-กม.166+604 ระยะทางยาว 0.531 กม. ปริมาณงาน 11,858 ตร.ม. 13/01/2566 อน.26/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ