f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) อน./3/2564 11/03/2564 อน./3/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./2/3564 08/01/2564 อน./2/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.85+450 - กม.85+625 ระยะทาง 0.180 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 eb./67/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 31 รายการ 18/12/2563 อน./1/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ตอน 4 ระหว่าง กม.32+600 - กม.33+294 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.460 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 อน./eb/44/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง-ดินแดง ตอน 4 ระหว่าง กม.12+906 + กม.13+991 ระยะทาง 1.085 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (32 ต้น) 07/12/2563 อน./eb/43/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง-เขาพะแวง ตอน 1 ระหว่าง กม.4+758 + กม.6+018 ระยะทาง 1.260 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) 07/12/2563 อน./eb/42/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 1 ระหว่าง กม.10+250 - กม.11+615 ระยะทาง 1.400 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (41 ต้น) 07/12/2563 อน./eb/41/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 15 ระหว่าง กม.50+500 - กม.51+865 ระยะทาง 1.365 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (40 ต้น) 07/12/2563 อน./eb/40/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 12 ระหว่าง กม.34+822 - กม.35+767 ระยะทาง 0.945 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (28 ต้น) 07/12/2563 อน./eb/39/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+160 - กม.1+980 ระยะทาง 1.820 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (52 ต้น) 14/12/2563 อน./eb/65/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม. 117+120 - กม.117+983 ระยะทางยาว 0.863 กม.ปริมาณงาน 11,219 ตร.ม. 07/12/2563 อน./eb/30/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.9+225 - กม.9+550 ระยะทาง 0.325 กม. ปริมาณ 1 แห่ง 07/12/2563 อน./eb/31/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง-ดินแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.17+211 - กม.19+710 ระยะทางยาว 2.499 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 อน./eb/27/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.171+429 - กม.174+456 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 2.748 กม.ปริมาณงาน 10,498 ตร.ม. 07/12/2563 อน./eb/28/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 125 รายการ