f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2566 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัตการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสว่างอารมณ์ แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ที่ กม.23+421 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ