f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 13/05/2564 447/60/64/197 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 13/05/2564 447/45/64/194 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hot Mixed 26 ตัน 11/05/2564 447/60/64193 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางจักรยาน 06/05/2564 447/-/64/192 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเป้าล้มลุกติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง Diamond Grade ขนาด 6x15 ซม. หน้าเดียว 06/05/2564 447/60/64/191 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 21/04/2564 447/60/64/189 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/04/2564 447/35/64/186 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ hot mixed 9 ตัน 19/04/2564 447/60/64/184 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hot Mixed 13 ตัน 20/04/2564 447/60/64/185 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 02/04/2564 447/40/64/181 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 31/03/2564 447/60/64/176 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 31/03/2564 447/60/64/177 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hot Mixed จำนวน 22 ตัน 23/03/2564 447/60/64/170 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน 23/03/2564 447/85/64/171 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Modifield Asphalt 29/03/2564 447/60/64/173 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 658 รายการ