f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 21/01/2563 09/01/2563 447/60/63/87 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ประกาศผลซื้อ Modified Asphalt 21/01/2563 10/01/2563 447/60/63/89 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 21/01/2563 09/01/2563 447/60/63/86 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 21/01/2563 13/01/2563 447/60/63/90 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศผลงานจ้างก่อสร้างศาลา 21/01/2563 10/01/2563 447/-/63/88 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 21/01/2563 08/01/2563 447/60/63/85 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศผลซื้อหลักเขตทาง 14/01/2563 08/01/2563 447/60/63/82 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 14/01/2563 07/01/2563 447/60/63/79 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศผลจ้างเหมาตัดหญ้า 13/01/2563 03/01/2563 447/-/63/75 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศผลซื้อหินคลุก 165 ลบ.ม. 13/01/2563 06/01/2563 447/60/63/77 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 13/01/2563 03/01/2563 447/60/63/76 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ประกาศผลซื้อ hot mix 6 ตัน 08/01/2563 25/12/2562 447/60/63/67 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 08/01/2563 25/12/2562 447/60/63/69 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ6 รายการ 08/01/2563 26/12/2562 447/45/63/72 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 08/01/2563 25/12/2562 447/60/63/68 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 251 รายการ