f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ 03/12/2562 20/11/2562 447/45/63/32 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ประกาศผลซื้อเป้าล้มลุก 02/12/2562 26/11/2562 447/60/63/40 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ประกาศผลซื้อบัลลาสต์ 400 วัตต์ 02/12/2562 26/11/2562 447/45/63/39 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 02/12/2562 25/11/2562 447/60/63/37 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 02/12/2562 25/11/2562 447/60/63/38 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศผลซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 29/11/2562 12/11/2562 447/งท/30/63/4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 28/11/2562 22/11/2562 447/60/63/36 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศผลซื้อน้ำมัน 28/11/2562 21/11/2562 447/35/63/35 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/11/2562 18/11/2562 447/60/63/29 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 24 รายการ 25/11/2562 25/11/2562 447/60/63/31 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 20/11/2562 15/11/2562 447/40/63/24 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ประกาศผลซื้อเสาการ์ดเรล 20/11/2562 11/11/2562 447/60/63/26 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 20/11/2562 14/11/2562 447/60/63/22 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ประกาศผลซื้อยางแอสฟัลท์ 3 รายการ 18/11/2562 12/11/2562 447/60/63/21 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ 18/11/2562 11/11/2562 447/40/63/16 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 213 รายการ