f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/01/2565 447/60/65/113 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/01/2565 447/60/65/112 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 4 รารการ 20/01/2565 447/85/65/114 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/01/2565 447/60/65/115 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 19/01/2565 447/60/65/109 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 19/01/2565 447/60/65/111 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 447/35/65/116 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารโพลิเมอร์สำหรับเคลือบผิวคอนกรีต (เคมีเทา) จำนวน 12 ชุด 18/01/2565 447/60/65/107 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 18/01/2565 447/60/65/106 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 18/01/2565 447/60/65/104 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสากั้นจราจรแบบล้มลุกคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด 8x75 ซม. 11/01/2565 447/60/65/103 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ชนิด Diamond Grade ขนาด 0.15x0.15ซม. จำนวน 800 แผ่น 11/01/2565 447/60/65/101 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/01/2565 447/60/65/102 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 07/01/2565 447/60/65/96 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/01/2565 447/60/65/97 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 803 รายการ