f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301ตอนบ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.98+051-กม.99+044ระยะทางยาว0.993กม.ปริมาณงาน 11,916ตร.ม. 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
17 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0102ตอนคลองข่อย-บุ่งกระเซอร์ ระหว่าง กม.50+107-กม.52+000ระยะทางยาว1.856กม.ปริมาณงาน 16,704ตร.ม. 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
18 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102ตอนทัพทัน-คลองแบ่งระหว่าง กม.21+257-กม.23+103ระยะทางยาว1.816กม.ปริมาณงาน 1,8160ตร.ม. 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 16 ถึง 18 จาก 18 รายการ