f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ราคากลางน้ำมัน 19/09/2562 17/09/2562 447/35/62/387 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิง 06/09/2562 03/09/2562 447/35/62/378 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ราคากลางงานตัดหญ้า 06/09/2562 04/09/2562 447/-/62/380 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ประกาศผลจ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ 02/08/2562 31/07/2562 447/-/62/354 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 รายการ 02/08/2562 02/08/2562 447/45/62/360 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/07/2562 22/07/2562 447/60/62/343 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร 25/07/2562 19/07/2562 447/70/62/342 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศราคากลาง hot mix 18/06/2562 18/06/2562 447/60/62/325 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศซื้อน้ำมัน 11/06/2562 10/06/2562 447/35/62/314 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน 11/06/2562 10/06/2562 447/-/62/315 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 16/05/2562 13/05/2562 447/45/62/287 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ราคากลางน้ำมัน 15/05/2562 13/05/2562 447/35/62/286 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14/05/2562 13/05/2562 447/45/62/287 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ราคากลางงานตัดหญ้า 01/05/2562 30/04/2562 447/-/62/268 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ราคากลาง hot mix 57 ตัน 29/04/2562 29/04/2562 447/60/62/266 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ