f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลจ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ 02/08/2562 31/07/2562 447/-/62/354 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 รายการ 02/08/2562 02/08/2562 447/45/62/360 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/07/2562 22/07/2562 447/60/62/343 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร 25/07/2562 19/07/2562 447/70/62/342 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศราคากลาง hot mix 18/06/2562 18/06/2562 447/60/62/325 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศซื้อน้ำมัน 11/06/2562 10/06/2562 447/35/62/314 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน 11/06/2562 10/06/2562 447/-/62/315 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 16/05/2562 13/05/2562 447/45/62/287 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ราคากลางน้ำมัน 15/05/2562 13/05/2562 447/35/62/286 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14/05/2562 13/05/2562 447/45/62/287 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ราคากลางงานตัดหญ้า 01/05/2562 30/04/2562 447/-/62/268 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ราคากลาง hot mix 57 ตัน 29/04/2562 29/04/2562 447/60/62/266 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกาศราคากลางน้ำมัน 18/04/2562 17/04/2562 447/35/62/248 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ราคากลางงานศาลา 26/03/2562 26/03/2562 447/-/62/224 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 งานจ้างเหมางานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางวเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน 25/03/2562 25/03/2562 447/-/62/220 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ