f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศงานจ้างเหมาตัดหญ้า 02/07/2563 447/60/63/271 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ราคากลางน้ำมัน 17/09/2562 447/35/62/387 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิง 03/09/2562 447/35/62/378 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ราคากลางงานตัดหญ้า 04/09/2562 447/-/62/380 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศผลจ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ 31/07/2562 447/-/62/354 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 รายการ 02/08/2562 447/45/62/360 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/07/2562 447/60/62/343 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร 19/07/2562 447/70/62/342 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศราคากลาง hot mix 18/06/2562 447/60/62/325 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศซื้อน้ำมัน 10/06/2562 447/35/62/314 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน 10/06/2562 447/-/62/315 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 13/05/2562 447/45/62/287 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ราคากลางน้ำมัน 13/05/2562 447/35/62/286 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13/05/2562 447/45/62/287 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ราคากลางงานตัดหญ้า 30/04/2562 447/-/62/268 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ