f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศรายไตรมาส ระหว่าง ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2564 18/01/2565 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ประกาศรายไตรมาส ระหว่างเดือน กรกฏาคม - เดือน กันยายน 2564 06/10/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ประกาศรายไตรมาส ระหว่าง กรกฏาคม - เดือน กันยายน 2564 06/10/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ประกาศรายไตรมาส ระหว่างเดือนเมษายน - เดือน มิถุนายน 2564 09/07/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 08/04/2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ม.ค.-มี.ค.64 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ 18/02/2564 447/45/64/138 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศประจำไตรมาส เดิอน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2563 13/01/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศประจำไตรมาส เดือน กรกฏาคม 2563 - เดือน กันยายน 2563 08/10/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศประจำไตรมาส เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 01/07/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 03/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562 27/12/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 04/10/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562) 03/07/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 22/05/2562 447/70/62/295 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562) 09/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ