f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศประจำไตรมาส เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 01/07/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 03/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562 27/12/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 04/10/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562) 03/07/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 22/05/2562 447/70/62/295 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562) 09/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 07/03/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ