f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./3/2564 07/04/2564 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด ที่ อน./3/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./2/2564 05/02/2564 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.85+450 - กม.85+625 ระยะทาง 0.180 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2564 eb./67/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.85+450 - กม.85+625 ระยะทาง 0.180 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 อน./eb/26/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/06/2563 ยกเลิกขายทอดตลาด แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 อน./eb/16/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ