f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.16+875-กม.17+100 ระยะทางยาว 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2565 อน./eb/3/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัตการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสว่างอารมณ์ แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ที่ กม.23+421 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.19+732-กม.28+801(เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 3.152 กม.. ปริมาณ 31,617 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/71/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+859-กม.38+315 ระยะทาง 3.456 กม.. ปริมาณ 31,899 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/72/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ระหว่าง กม.135+026-กม.139+580 ระยะทาง 4.554 กม. ปริมาณ 55,558 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/70/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.86+000-กม.86+745 ระยะทาง 0.745 กม. ปริมาณงาน 15,719 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/68/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่-ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.5+732-กม.9+000 ระยะทาง 3.268 กม. ปริมาณงาน 30,561 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/69/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./3/2564 07/04/2564 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด ที่ อน./3/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./2/2564 05/02/2564 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.85+450 - กม.85+625 ระยะทาง 0.180 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2564 eb./67/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.85+450 - กม.85+625 ระยะทาง 0.180 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 อน./eb/26/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/06/2563 ยกเลิกขายทอดตลาด แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 อน./eb/16/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ