f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุทัยธานี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๖๘๖๑๙
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดย สำนักงานทางหลวงที่๑๒(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน -คลองแบ่ง ระหว่าง กม.21+257-กม.23+103ระยะทางยาว 1.816 กม. ปริมาณงาน18,160ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,800,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2561
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ