f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
infographic ยานพาหนะที่เกิดอุบัติสูงสุด3อันดับแรก ประจำเดือนกันยายน2561
ลงวันที่ 01/11/2561

'