f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ลงวันที่ 28/10/2562

'