f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 17/11/2564

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายมาโนช ชาวสวน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมท้องถิ่น ณ แขวงทางหลวงอุทัยธานี


'