f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/08/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
2 07/08/2562 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
3 12/02/2562 ขายทอดตลาด12-2-2562
4 05/02/2562 พิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ตามพรบ.2535
5 01/02/2562 กฐินพระราชทานกรมทางหลวง
6 21/11/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงทางหลวงแขวงทางหลวงอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ2562
7 01/11/2561 infographic ยานพาหนะที่เกิดอุบัติสูงสุด3อันดับแรก ประจำเดือนกันยายน2561