f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้งตอน 3 ที่ กม.96+396 (บริเวณแยกด่านช้าง) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 1 ที่ กม.0+400 (บริเวณสี่แยกวัดอมฤตวารี) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+750 - กม.35+835 ระยะทาง 1.085 กม. ปริมาณงาน 32 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.123+530 - กม.124+615 ระยะทาง 1.085 กม. ปริมาณงาน 32 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.117+035 - กม.118+750 ระยะทาง 1.715 กม. ปริมาณงาน 50 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+556-กม.10+421 ระยะทางยาว 0.865 กม. ปริมาณงาน 18,425ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 12/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3013ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+630-กม.10+421 ระยะทางยาว 0.791 กม. ปริมาณงาน 16,752 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 10/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไร่ใหม่-แยกนิคมทับเสลา ตอน 4 ระหว่าง กม.42+665-กม.43+400 ปริมาณงาน 22 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
19 10/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+185-กม.5+270 ปริมาณงาน 64 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 06/03/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไร่ใหม่ – แยกนิคมทับเสลา ตอน 2 ระหว่าง กม.36+346-กม.42+012 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 0.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 35 รายการ