f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 28/11/2561 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาฐการพิเศษ(ระดับ7-8)ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงหมายเลข3221 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ที่ กม.0+142(LT) ปริมาณงาน1หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 รายการ