f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพทัน ระหว่าง กม.20+200-กม.22+332 ระยะทางยาว 2.132 กม. ปริมาณงาน 19,224 ตร.ม. 07/04/2563 อน./eb/3/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
107 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไร่ใหม่ – แยกนิคมทับเสลา ระหว่าง กม.50+181-กม.52+291 ระยะทางยาว 2.110 กม. ปริมาณงาน 19,102 ตร.ม. 07/04/2563 อน./eb/2/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
108 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไร่ใหม่ – แยกนิคมทับเสลา ตอน 2 ระหว่าง กม.36+346-กม.42+012 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 0.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 อน./eb/6/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
109 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 18/03/2563 447/60/63/146 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
110 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ 18/03/2563 447/60/63/145 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
111 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+185-กม.5+270 ปริมาณงาน 64 ต้น 01/04/2563 อน./eb/5/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
112 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไร่ใหม่-แยกนิคมทับเสลา ตอน 4 ระหว่าง กม.42+665-กม.43+400 ปริมาณงาน 22 ต้น 01/04/2563 อน./eb/4/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
113 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+000 - กม.11+150 ระยะทางยาว 2.150 กม. ปริมาณงาน 19,350 ตร.ม. 27/03/2563 อน./eb./1/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
114 ซ่อมกระบอกคว่ำ-หงายบุ้งกี๋หน้าพร้อมอุปกรณ์ 1 กระบอก 14/01/2563 447/งท/-/63/15 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
115 จ้างตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ 17/01/2563 447/งท/-/63/16 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
116 จ้างซ่อมเทอร์โบชาร์จพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 447/งท/-/63/17 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
117 จ้างเปลี่ยนสวิตซ์สตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และเดินสายไฟ จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 447/งท/-/63/18 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
118 จ้างตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 447/งท/-/63/19 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
119 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 7 รายการ 24/01/2563 447/งท/30/63/20 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
120 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 447/งท/30/63/21 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 410 รายการ