f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกาศผลงานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า 24/06/2562 10/06/2562 447/-/62/315 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
107 ประกาศผลซื้อ hot mix 93 ตัน 24/06/2562 18/06/2562 447/60/62/325 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
108 ประกาศผลซื้อหินฝุ่น 20/06/2562 14/06/2562 447/60/62/324 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
109 ประกาศผลซื้อยาง CMS-2h 13/06/2562 12/06/2562 447/60/62/320 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
110 ประกาศผลซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 13/06/2562 11/06/2562 447/40/62/316 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
111 ประกาศผลซื้อน้ำมัน 13/06/2562 10/06/2562 447/35/62/314 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
112 ประกาศผลซื้อ ยาง CRS-2 13/06/2562 12/06/2562 447/62/321 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
113 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบแผนผังแบบแปลนของสำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง กม.174+487-กม.176+053 ระยะทางยาว 1.566 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/06/2562 12/06/2562 อน./eb/25/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
114 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 11/06/2562 06/06/2562 447/60/62/311 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
115 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 11/06/2562 06/06/2562 447/60/62/312 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
116 ประกาศซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 10/06/2562 05/06/2562 447/40/62/308 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
117 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 10/06/2562 05/06/2562 447/60/62/309 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
118 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 05/06/2562 30/05/2562 447/60/62/306 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
119 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 05/06/2562 29/05/2562 447/60/62/303 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
120 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ 29/05/2562 23/05/2562 447/45/62/297 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 251 รายการ