f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำากรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.117+035-กม.118+750 ระยะทาง 1.715 กม. ปริมาณงาน 50 ต้น 17/04/2563 อน./eb/11/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
92 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม.0+142 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 17/04/2563 อน./eb/13/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
93 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ระหว่าง กม.26+000 - กม.27+260 (เป็นแห่ง ๆ) ระะยะทาง 1.204 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 อน./eb/21/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
94 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10/04/2563 447/45/63/172 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
95 ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 03/04/2563 447/65/638160 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
96 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกตร 6 รายการ 09/04/2563 447/70/63/169 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
97 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ 08/04/2563 447/70/63/168 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
98 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 08/04/2563 447/60/63/166 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
99 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและสายไฟเตือนทั้งหมด จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 447/งท/-/63/43 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
100 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้งตอน 3 ที่ กม.96+396 (บริเวณแยกด่านช้าง) ผลผลิต 1 แห่ง 14/04/2563 อน./eb/9/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
101 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 1 ที่ กม.0+400 (บริเวณสี่แยกวัดอมฤตวารี) ผลผลิต 1 แห่ง 14/04/2563 อน./eb/10/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
102 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 02/04/2563 447/60/63/159 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
103 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 03/04/2563 447/45/63/161 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
104 ประกาศผลจ้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 01/04/2563 447/-/63/157 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
105 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 02/04/2563 447/45/63/158 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 410 รายการ