f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 25/09/2562 20/09/2562 447/45/62/390 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
77 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 24/09/2562 23/09/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม. 24/09/2562 23/09/2562 อน./eb/28/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
79 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 23/09/2562 17/09/2562 447/70/62/386 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
80 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 23/09/2562 16/09/2562 447/45/62/385 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
81 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 23/09/2562 18/09/2562 447/60/62/389 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
82 ประกาศผลซื้อน้ำมัน 19/09/2562 17/09/2562 447/35/62/387 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
83 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 19/09/2562 16/09/2562 447/60/62/384 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
84 ประกาศผลงานจ้างเหมาตัดหญ้า 06/09/2562 04/09/2562 447/-/62/380 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
85 ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 06/09/2562 03/09/2562 447/40/62/377 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
86 ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 06/09/2562 03/09/2562 447/35/62/378 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
87 ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ 05/09/2562 02/09/2562 447/-/62/376 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
88 ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร 30/08/2562 29/08/2562 447/70/62/375 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
89 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/08/2562 28/08/2562 447/45/62/374 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
90 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 22/08/2562 19/08/2562 447/45/62/368 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 251 รายการ