f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผลซื้อเสื้อกั๊กคาดแถบสะท้อนแสง 08/11/2562 04/11/2562 447/85/63/7 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
62 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 08/11/2562 04/11/2562 447/60/63/6 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
63 ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 08/11/2562 04/11/2562 447/35/63/8 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
64 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 07/11/2562 01/11/2562 447/60/63/5 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
65 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 07/11/2562 01/11/2562 447/70/63/4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
66 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 29/10/2562 24/10/2562 447/60/63/2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
67 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 29/10/2562 24/10/2562 447/35/63/1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
68 ประกาศผลซื้อน้ำมันดีเซล 24/10/2562 22/10/2562 447/35/63/1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
69 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 05/11/2562 447/60/63/10 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
70 ประกาศผลซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 30/09/2562 26/09/2562 447/40/62/399 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
71 ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ 30/09/2562 26/09/2562 447/40/62/400 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
72 ประกาศผลซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 25/09/2562 23/09/2562 447/40/62/393 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
73 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 25/09/2562 24/09/2562 447/60/62/395 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
74 ประกาศผลซื้อวัสดุสนำักงาน 29 รายการ 25/09/2562 23/09/2562 447/40/62/392 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
75 ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ 25/09/2562 23/09/2562 447/40/62/391 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 251 รายการ