f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผลซื้อน้ำมัน 28/11/2562 21/11/2562 447/35/63/35 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
47 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/11/2562 18/11/2562 447/60/63/29 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
48 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 24 รายการ 25/11/2562 25/11/2562 447/60/63/31 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
49 ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 20/11/2562 15/11/2562 447/40/63/24 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
50 ประกาศผลซื้อเสาการ์ดเรล 20/11/2562 11/11/2562 447/60/63/26 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
51 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 20/11/2562 14/11/2562 447/60/63/22 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
52 ประกาศผลซื้อยางแอสฟัลท์ 3 รายการ 18/11/2562 12/11/2562 447/60/63/21 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
53 ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ 18/11/2562 11/11/2562 447/40/63/16 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
54 ประกาศผลซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม 25 ตัว 18/11/2562 14/11/2562 447/85/63/23 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
55 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 18/11/2562 13/11/2562 447/45/63/20 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
56 ประกาศผลซื้อบาริเออร์พลาสติก 50อัน 15/11/2562 11/11/2562 447/60/63/17 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
57 ประกาศผลซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 13/11/2562 08/11/2562 447/40/63/14 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
58 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 13/11/2562 07/11/2562 447/60/63/11 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
59 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 13/11/2562 08/11/2562 447/45/63/13 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
60 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 13/11/2562 07/11/2562 447/60/63/12 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 251 รายการ