f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 13/05/2563 447/45/63/212 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
47 ประกาศผลซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 12/05/2563 447/10/63/209 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
48 ประกาศผลซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 100 รีม 07/05/2563 447/40/63/207 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
49 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 05/05/2563 447/60/63/206 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
50 ประก่าศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 29/04/2563 447/60/63/200 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
51 ประกาศผลซื้อ ยางcms-2h 30/04/2563 447/60/63/202 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
52 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 28/04/2563 447/60/63/197 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
53 ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/04/2563 447/35/63/194 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
54 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 28/04/2563 447/60/63/198 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
55 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 24/04/2563 447/60/63/192 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
56 ประกาศผลซื้อ Modified 90 ตัน 23/04/2563 447/60/63/190 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
57 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 22/04/2563 447/60/63/189 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
58 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 21/04/2563 447/60/63/187 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
59 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 20/04/2563 447/60/63/185 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
60 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 20/04/2563 447/70/63/184 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 410 รายการ