f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 27/12/2562 18/12/2562 447/45/63/56 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
32 ประกาศผลซื้อ Hot mix 19/12/2562 11/12/2562 447/60/63/50 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
33 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 19/12/2562 06/12/2562 447/60/63/46 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
34 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวสน 8 รายการ 19/12/2562 09/12/2562 447/60/63/48 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
35 ประกาศผลซื้อน้ำมันหล่อลื่น 2T 12/12/2562 06/12/2562 447/35/63/47 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
36 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 12/12/2562 03/12/2562 447/70/63/41 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
37 ประกาศผลการซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 12/12/2562 03/12/2562 447/60/63/42 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
38 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 12/12/2562 04/12/2562 447/60/63/43 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
39 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ 03/12/2562 20/11/2562 447/45/63/32 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
40 ประกาศผลซื้อเป้าล้มลุก 02/12/2562 26/11/2562 447/60/63/40 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
41 ประกาศผลซื้อบัลลาสต์ 400 วัตต์ 02/12/2562 26/11/2562 447/45/63/39 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
42 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 02/12/2562 25/11/2562 447/60/63/37 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
43 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 02/12/2562 25/11/2562 447/60/63/38 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
44 ประกาศผลซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 29/11/2562 12/11/2562 447/งท/30/63/4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
45 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 28/11/2562 22/11/2562 447/60/63/36 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 251 รายการ