f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 02/06/2563 447/40/63/239 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
32 ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 01/06/2563 447/35/63/238 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
33 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/05/2563 447/60/63/228 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
34 ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 22/05/2563 447/-/63/226 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
35 ประกาศผลซื้อกรวยยาง 22/05/2563 447/60/63/224 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
36 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า5 รายการ 21/05/2563 447/45/63/222 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
37 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 19/05/2563 447/60/63/220 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
38 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/05/2563 447/60/63/218 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
39 ประกาศผลซื้อหิน 15/05/2563 447/60/63/217 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
40 ประกาศผลซื้อเสากั้นจราจร 15/05/2563 447/60/63/216 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
41 ประกาศผลซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ 18/05/2563 447/70/63/219 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
42 จ้างตรวจสอบ,ซ่อมแอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 07/05/2563 447/งท/-/63/56 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
43 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 13/05/2563 447/60/63/213 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
44 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 14/05/2563 447/60/63/214 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
45 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 14/05/2563 447/60/63/215 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 410 รายการ