f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 08/01/2563 27/12/2562 447/45/63/73 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
17 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 08/01/2563 26/12/2562 447/70/63/71 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
18 ประกาศผลจ้างเหมางานตัดหญ้า 08/01/2563 27/12/2562 447/-/63/74 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
19 ประกาศผลซื้อModified70 ตัน 02/01/2563 20/12/2562 447/60/63/60 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
20 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 02/01/2563 20/12/2562 447/60/63/59 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
21 ประกาศผลจ้างเหมางานตัดหญ้า 02/01/2563 19/12/2562 447/-/63/58 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
22 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 02/01/2563 12/12/2562 447/60/63/51 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
23 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 02/01/2563 12/12/2562 447/70/63/52 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
24 ประกาศจ้างเหมาตัดหญ้าสว่าง 27/12/2562 13/12/2562 447/-/63/53 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
25 จ้างเหมาตัดหญ้าบ้านไร่ 27/12/2562 24/12/2562 447/-/63/65 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
26 ประกาศผลซื้อ Modified 56 ตัน 27/12/2562 20/12/2562 447/60/63/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
27 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 27/12/2562 17/12/2562 447/60/63/54 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
28 ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/12/2562 23/12/2562 447/35/63/64 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
29 ประกาศผลซื้อบาริเออร์ 27/12/2562 19/12/2562 447/60/63/57 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
30 ประกาศผลซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ 27/12/2562 20/12/2562 447/70/63/62 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 251 รายการ