f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ประกาศผลซื้อหลักนำทาง 21/02/2562 14/02/2562 447/60/62/166 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
212 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 21/02/2562 14/02/2562 447/45/62/165 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
213 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/02/2562 13/02/2562 447/60/62/164 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
214 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/02/2562 13/02/2562 447/60/62/163 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
215 ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 14/02/2562 12/02/2562 447/40/62/161 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
216 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 12/02/2562 05/02/2562 447/70/62/156 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
217 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า4 รายการ 12/02/2562 07/02/2562 447/45/62/159 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
218 ประกาศซื้อบาริเออร์ 12/02/2562 05/02/2562 447/60/62/155 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
219 ประกาศผลซื้อ hot mix 12/02/2562 04/02/2562 447/60/62/154 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
220 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 12/02/2562 04/02/2562 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง6 รายการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
221 ประกาศผลซื้อน้ำมัน 12/02/2562 04/02/2562 447/35/62/149 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
222 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง9 รายการ 12/02/2562 04/02/2562 447/60/62/148 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
223 งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุทัยธานี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลางอุทัยธานี ปริมาณ 7 แห่ง (1,174 ต้น) 06/02/2562 06/02/2562 อน./eb/23/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
224 ประกาศผลจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 05/02/2562 31/01/2562 447/-/62/143 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
225 ประกาศผลซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 05/02/2562 22/01/2562 447/85/62/128 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 211 ถึง 225 จาก 251 รายการ