f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ประกาศผลซื้อยางแอสฟัลท์ 3 รายการ 12/11/2562 447/60/63/21 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
212 ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ 11/11/2562 447/40/63/16 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
213 ประกาศผลซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม 25 ตัว 14/11/2562 447/85/63/23 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
214 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 13/11/2562 447/45/63/20 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
215 ประกาศผลซื้อบาริเออร์พลาสติก 50อัน 11/11/2562 447/60/63/17 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
216 ประกาศผลซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 08/11/2562 447/40/63/14 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
217 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 07/11/2562 447/60/63/11 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
218 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 08/11/2562 447/45/63/13 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
219 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 07/11/2562 447/60/63/12 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
220 ประกาศผลซื้อเสื้อกั๊กคาดแถบสะท้อนแสง 04/11/2562 447/85/63/7 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
221 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 04/11/2562 447/60/63/6 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
222 ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/11/2562 447/35/63/8 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
223 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 01/11/2562 447/60/63/5 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
224 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 01/11/2562 447/70/63/4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
225 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 24/10/2562 447/60/63/2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 211 ถึง 225 จาก 410 รายการ