f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ประกาศผลซื้อ Hot Mix 8 ตัน 06/03/2562 28/02/2562 447/60/62/184 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
197 ประกาศผลซื้อบาริเออร์ 27/02/2562 25/02/2562 447/60/62/181 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
198 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 27/02/2562 25/02/2562 447/60/62/180 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
199 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 27/02/2562 22/02/2562 447/60/62/176 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
200 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 27/02/2562 21/02/2562 447/45/62/174 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
201 ประกาศผลซื้อ hot mix 57 ตัน 26/02/2562 24/02/2562 447/60/62/179 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
202 ประกาศผลซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน 26/02/2562 21/02/2562 447/85/62/175 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
203 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 26/02/2562 22/02/2562 447/70/62/177 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
204 ประกาศผลซื้อยางแอสฟัลท์ 2 รายการ 26/02/2562 22/02/2562 447/60/62/178 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
205 ประกาศผลซื้อน้ำมัน 25/02/2562 20/02/2562 447/35/62/173 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
206 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 25/02/2562 20/02/2562 447/60/62/170 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
207 ประกาศผลซื้อ hot mix 268 ตัน 25/02/2562 20/02/2562 447/60/62/172 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
208 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 25/02/2562 20/02/2562 447/60/62/169 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
209 ประกาศผลซื้อ Hot Mix 55 ตัน 22/02/2562 18/02/2562 447/60/62/168 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
210 ประกาศผลซื้อ Hot Mix 214 ตัน 21/02/2562 15/02/2562 447/60/62/167 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 196 ถึง 210 จาก 251 รายการ