f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ประกาศผลการซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 03/12/2562 447/60/63/42 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
197 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 04/12/2562 447/60/63/43 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
198 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ 20/11/2562 447/45/63/32 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
199 ประกาศผลซื้อเป้าล้มลุก 26/11/2562 447/60/63/40 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
200 ประกาศผลซื้อบัลลาสต์ 400 วัตต์ 26/11/2562 447/45/63/39 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
201 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 25/11/2562 447/60/63/37 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
202 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/11/2562 447/60/63/38 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
203 ประกาศผลซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 12/11/2562 447/งท/30/63/4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
204 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 22/11/2562 447/60/63/36 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
205 ประกาศผลซื้อน้ำมัน 21/11/2562 447/35/63/35 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
206 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 18/11/2562 447/60/63/29 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
207 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 24 รายการ 25/11/2562 447/60/63/31 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
208 ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 15/11/2562 447/40/63/24 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
209 ประกาศผลซื้อเสาการ์ดเรล 11/11/2562 447/60/63/26 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
210 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 14/11/2562 447/60/63/22 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 196 ถึง 210 จาก 410 รายการ