f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ราคากลาง hot mix 57 ตัน 29/04/2562 447/60/62/266 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
17 ประกาศราคากลางน้ำมัน 17/04/2562 447/35/62/248 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
18 ราคากลางงานศาลา 26/03/2562 447/-/62/224 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
19 งานจ้างเหมางานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางวเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน 25/03/2562 447/-/62/220 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
20 ราคากลาง Hot Mix105 ตัน 14/03/2562 447/60/62/214 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
21 ราคากลาง Hot Mix 57 ตัน 22/02/2562 447/60/62/179 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
22 ราคากลางยางแอสฟัลท์ 22/02/2562 447/60/62/178 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
23 ราคากลางน้ำมัน 20/02/2562 447/35/62/173 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
24 ราคากลาง Hot Mix ม.บ้านไร่ 20/02/2562 ราคากลาง Hot Mix แขวงทางหลวงอุทัยธานี
25 ราคากลาง Hot Mix 15/02/2562 447/60/62/167 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
26 ราคากลางHot Mix 04/02/2562 447/60/62/154 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
27 ราคากลางน้ำมัน 04/02/2562 447/35/62/149 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
28 ราคากลาง Hot Mix 28/01/2562 447/60/62/135 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
29 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 17/01/2562 447/60/62/121 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
30 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 03/01/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 44 รายการ