ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 22/01/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 29/11/2562 29/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 27/11/2562 27/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 20/09/2562 20/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
5 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/09/2562 18/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
6 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 17/09/2562 17/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/09/2562 05/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
8 จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 03/09/2562 03/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 03/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
10 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 02/09/2562 02/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
11 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 04/06/2562 31/05/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/04/2562 04/04/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
13 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 03/04/2562 03/04/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
14 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2,3 กรมทางหลวง 06/02/2562 01/02/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
15 การจัดซื้อน้ำดื่ม 29/01/2562 29/01/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ